26.7.18

Vuonna 2018 parannetaan yhteistyötä ja tehostetaan Myllyojan hoitoa

Talvella Hämeenlinnassa sattunut jätevesivuoto ei vaikuttanut Lehijärven tilaan. Järvi on ollut hyvässä kunnossa ja vesi on helteistä huolimatta säilynyt uimakunnossa. Helteet tulevat ehkä nostamaan sinileväkukinnon pintaan, kuten monissa järvissä ja Suomenlahdella on jo tapahtunut.

Myllyojan kautta tulee yli kaksi kolmasosaa Lehijärven
ulkoisesta kuormituksesta
Jätevesivuodon seurauksena on käynnistetty jatkuva yhteistyö HS-vesi Oy:n, Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan kanssa. Yhteistyöllä pyritään vähentämään Myllyojan aiheuttamaa kuormitusta ja löytämään keinoja muiden riskien, kuten jätevesivuotojen vähentämiseen.

Myllyojan Vuorentaan 2005 rakennetuista kolmesta laskeutusaltaasta kahden alimman kasvustoa vähennettiin kevättalvella 2017 niittämällä. Vuonna 2018 on tarkoitus ruopata ylin allas ja saada altaat toimimaan mahdollisimman hyvin.

Hattula Golf on rakentamassa Myllyojan alaosaan golfkentän laajennuksen. Kenttä toteutetaan keinonurmella, joka ei vaadi lannoitusta, joten siitä ei pitäisi tulla ongelmia Lehijärvelle. Tavoitteena on rakentaa kentän laajennuksen yhteydessä kosteikko Myllyojaan ja vähentää siten Lehijärveen kohdistuvaa kuormitusta. Samalla voitaisiin ehkä toteuttaa pato, jolla tarvittaessa suljetaan ojan virtaus.

Toiminnan kehittämiseksi tehostetaan varainhankintaa ja haetaan mahdollisia avustuksia. Vuodelle 2018 onkin jo saatu avustusta Vanajavesikeskukselta Myllyojan altaan ruoppaamiseen ja lisäavustusta on haettu Hattulan kunnalta.