Lehijärvi pähkinänkuoressa

Lähde: ymparisto.fi
 • Lehijärvi on Kokemäenjoen vesistöön kuuluva järvi, joka sijaitsee Hattulan kunnassa.
 • Vedet purkautuvat Leteenojan kautta Vanajaveden eteläosaan, Heinunlahteen.
 • Järven pinta-ala on 700 ha. Suurin syvyys on 18 m ja keskisyvyys 6 m, joten tilavuus on noin 4,2 milj. m3.
 • Lähes ympyrän muotoinen harjunlievejärvi, jossa on yksi keskussyvänne.
 • Valuma-alueen kokonaispinta-ala on 54,2 km2. Valuma-alueen järvisyysprosentti on 13,4. Viljelymaata valuma-alueesta on 50 %.
 • Veden teoreettinen keskiviipymä järvessä on reilut 3 vuotta.
 • Järven rannalla on kuusi uimarantaa tai -paikkaa sekä paljon loma- ja haja-asutusta.
 • Järven veden laatu on luokiteltu tyydyttäväksi. Järvi on luonnostaan rehevä ja kirkasvetinen.
 • Ongelmana on heikko happitilanne kerrostuneisuusaikana, jolloin pohjasedimentistä vapautuu ravinteita.
 • Kesäisin on havaittu satunnaisia sinileväkukintoja.
 • Linnustollisesti ja kasvistollisesti arvokas, osa järvestä kuuluu Natura 2000 -alueisiin.
 • Järven läheisyydessä sijaitsee arvokas Sattulan saniaislehto, joka kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan.
 • Matkailua palvelevia kohteita on aivan järven tuntumassa, mm. golfkenttä.
 • Järvellä on toiminut Lehijärven Suojeluyhdistys ry vuodesta 1973 lähtien.
Vuosien uurastuksen ja suurten rahallistenkin panostusten ansiosta Lehijärven tila näyttää parantuneen aivan uudelle tasolle. Tehkäämme yhdessä kaikkemme, ettei kehitys kääntyisi huonompaan suuntaan!